Releases

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - PARALLELOGRAM

DIAM092

25-05-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - PARALLELOGRAM

DIAM092

25-05-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
092A1 03:44
092A2 03:43
092B1 03:38
092B2 03:48
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELEVEN

DIAM091

18-05-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELEVEN

DIAM091

18-05-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
091A1 03:45
091A2 03:43
091B1 03:41
091B2 03:40
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METHANE

DIAM090

11-05-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METHANE

DIAM090

11-05-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
090A1 03:54
090A2 03:41
090B1 03:44
090B2 03:56
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ENDLESS

DIAM089

04-05-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ENDLESS

DIAM089

04-05-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
089A1 03:54
089A2 03:41
089B1 03:44
089B2 03:56
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - URANIUM

DIAM088

27-04-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - URANIUM

DIAM088

27-04-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
088A1 03:54
088A2 03:41
088B1 03:44
088B2 03:56
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ROTHERHAM

DIAM087

20-04-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ROTHERHAM

DIAM087

20-04-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
087A1 03:54
087A2 03:41
087B1 03:44
087B2 03:56
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KIDLINGTON

DIAM086

13-04-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KIDLINGTON

DIAM086

13-04-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
086A1 03:54
086A2 03:41
086B1 03:44
086B2 03:56
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - EMPHASIS

DIAM085

06-04-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - EMPHASIS

DIAM085

06-04-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
085A1 03:54
085A2 03:41
085B1 03:44
085B2 03:56
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ALPHAWELLEN

DIAM084

23-03-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ALPHAWELLEN

DIAM084

23-03-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
084A1 04:00
084A2 04:07
084B1 03:45
084B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - UPLIFTER

DIAM083

09-03-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - UPLIFTER

DIAM083

09-03-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
083A1 04:00
083A2 04:07
083B1 03:45
083B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GLOCKENSPIEL

DIAM082

24-02-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GLOCKENSPIEL

DIAM082

24-02-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
082A1 04:00
082A2 04:07
082B1 03:45
082B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - CLICKTIVISM

DIAM081

17-02-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - CLICKTIVISM

DIAM081

17-02-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
081A1 04:00
081A2 04:07
081B1 03:45
081B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELLIPSIS

DIAM080

10-02-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELLIPSIS

DIAM080

10-02-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
080A1 04:00
080A2 04:07
080B1 03:45
080B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KONFLIKT

DIAM079

03-02-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KONFLIKT

DIAM079

03-02-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
079A1 04:00
079A2 04:07
079B1 03:45
079B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ADDITIVUM

DIAM078

27-01-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ADDITIVUM

DIAM078

27-01-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
078A1 04:00
078A2 04:07
078B1 03:45
078B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - N LIGHT

DIAM077

20-01-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - N LIGHT

DIAM077

20-01-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
077A1 04:00
077A2 04:07
077B1 03:45
077B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - EARTH

DIAM076

13-01-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - EARTH

DIAM076

13-01-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
076A1 04:00
076A2 04:07
076B1 03:45
076B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - BACKWARD

DIAM075

06-01-2020

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - BACKWARD

DIAM075

06-01-2020

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
075A1 04:00
075A2 04:07
075B1 03:45
075B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - HURTLITZER

DIAM074

21-11-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - HURTLITZER

DIAM074

21-11-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
074A1 04:00
074A2 04:07
074B1 03:45
074B2 03:59
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MAGNIFIER

DIAM073

28-10-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MAGNIFIER

DIAM073

28-10-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
073A1 03:57
073A2 03:23
073B1 03:09
073B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ISOMORPHIC

DIAM072

25-09-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ISOMORPHIC

DIAM072

25-09-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
072A1 03:57
072A2 03:23
072B1 03:09
072B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - LITHIUM

DIAM071

17-09-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - LITHIUM

DIAM071

17-09-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
071A1 03:57
071A2 03:23
071B1 03:09
071B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ARITHMETIC

DIAM070

02-09-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ARITHMETIC

DIAM070

02-09-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
070A1 03:57
070A2 03:23
070B1 03:09
070B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - VORTEX

DIAM069

26-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - VORTEX

DIAM069

26-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
069A1 03:57
069A2 03:23
069B1 03:09
069B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METROPOLIS

DIAM068

19-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METROPOLIS

DIAM068

19-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
068A1 03:57
068A2 03:23
068B1 03:09
068B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELEKTRON

DIAM067

12-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - ELEKTRON

DIAM067

12-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
067A1 03:57
067A2 03:23
067B1 03:09
067B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FAR OFF LAND

DIAM066

05-08-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FAR OFF LAND

DIAM066

05-08-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
066A1 03:57
066A2 03:23
066B1 03:09
066B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - QUARTZ

DIAM065

29-07-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - QUARTZ

DIAM065

29-07-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
065A1 03:57
065A2 03:23
065B1 03:09
065B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FM41

DIAM064

22-07-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - FM41

DIAM064

22-07-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
064A1 03:48
064A2 03:32
064B1 03:50
064B2 03:47
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KINETIC

DIAM063

02-07-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - KINETIC

DIAM063

02-07-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
063A1 03:23
063A2 03:44
063B1 03:37
063B2 03:48
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SPARKLE

DIAM062

19-06-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SPARKLE

DIAM062

19-06-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
062A1 04:07
062A2 04:15
062B1 04:04
062B2 04:05
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - OUTLINER

DIAM061

12-06-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - OUTLINER

DIAM061

12-06-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
061A1 03:57
061A2 03:23
061B1 03:09
061B2 03:22
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - PORTLAND

DIAM060

05-06-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - PORTLAND

DIAM060

05-06-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
060A1 03:43
060A2 03:57
060B1 03:11
060B2 03:14
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SKYWAY

DIAM059

29-05-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - SKYWAY

DIAM059

29-05-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
059A1 03:39
059A2 03:00
059B1 03:31
059B2 03:11
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRAVITY

DIAM058

30-04-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRAVITY

DIAM058

30-04-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
058A1 03:43
058A2 03:57
058B1 03:11
058B2 03:14
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - REVERSE

DIAM057

15-04-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - REVERSE

DIAM057

15-04-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
057A1 04:07
057A2 04:12
057B1 03:30
057B2 03:51
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MT51

DIAM056

29-03-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - MT51

DIAM056

29-03-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
056A1 04:23
056A2 03:55
056B1 03:40
056B2 04:15
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRIDLOCK

DIAM055

25-02-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - GRIDLOCK

DIAM055

25-02-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
055A1 03:38
055A2 03:52
055B1 04:35
055B2 03:52
MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METAMORPHIC

DIAM054

05-02-2019

MATT ATTEN - Album Cover

MATT ATTEN - METAMORPHIC

DIAM054

05-02-2019

Wave Mp3
Album 7,10€ 5,70€
Track 2,10€ 1,75€
054A1 04:05
054A2 04:03
054B1 04:25